Tysk

Willkommen!
På HG tilbyder vi tysk på A- og B-niveau. Nedenfor finder du information, gode tips og råd om skriftlig og mundtlig tysk, eksamen, metoder i faget og brugbare IT-værktøjer.
Viel Spaß!

Skriftlig eksamen i tysk

I 1. og 2.g skal du aflevere skriftlige opgaver i tysk. Du vil få en skriftlig karakter i årskarakter, som altså er med på dit eksamensbevis, hvis du vælger at afslutte tysk efter 2.g. I 3.g på A-niveau skal du også aflevere skriftlige opgaver. Her får du også en årskarakter, men du kan også komme op til en skriftlig eksamen. På alle klassetrin skriver du forskellige typer af opgaver. Det kan være oversættelser, frie opgaver i forbindelse med de læste tekster eller tidligere eksamensopgaver. Især i 3. udgør disse en stor del af opgaverne for at give dig, så meget træning som muligt i denne type opgaver.

Den skriftlige eksamen i tysk.

Ved den skriftlige eksamen i tysk på A-niveau får du udleveret en tekst på tysk, hvortil der er knyttet 3 forskellige opgavetyper:

1. Oversættelse fra dansk til tysk
2. Resumé på tysk af en dansk tekst
3. Fri skriftlig udtryksfærdighed med udgangspunkt i en eller flere tyske tekster og billeder

Nedenfor kan du få gode råd til hver af opgavetyperne samt anden brugbar info til arbejdet med skriftlig tysk.

 Bedømmelseskriterier for skriftlig tysk A-niveau
 Gode råd til oversættelsen
 Gode råd til resumé
 Gode råd til fri skriftlig udtryksfærdighed
 Ordstillinger i hovedsætninger
 Brug af ordbog

Mundtlig eksamen tysk

Mundtlig eksamen i tysk består både på B- og A-niveau af to dele. En præsentationsdel, hvor du skal tale tysk og en forståelsesdel hvor du skal tale dansk. Præsentationsdelen får du 24 timer til at forberede, forståelsesdelen ca. 30 minutter. Du kan se i dokumenterne nedenunder, hvordan eksamen foregår i detaljer.

 Bedømmelseskriterier mundtlig tysk A
 Bedømmelseskriterier mundtlig tysk B
 Mundtlig eksamen Tysk A
 Mundtlig eksamen Tysk B
 Gode råd til mundtlig eksamen

 Træn ord og begreber til eksamen på Quizlet

 Glosepapir til præsentation af tekst

Metoder

Tyskfaget er et humanistisk fag og bruger de samme metoder som dansk og engelsk. Se AT-håndbogen om sprogfagene:

 AT-håndbogen findes på din side på Systime