Samfundsfag

Skriftlighed i samfundsfag

Når du har samfundsfag på A-niveau, vil du i løbet af både 1., 2. og 3.g møde skriftlighed på forskellige niveauer. Der bliver gradvist bygget på fagligt og genremæssigt frem mod den afsluttende skriftlige eksamen i 3.g. Elevtiden fordeler sig som følgende gennem de tre år:
1.g.: 10 elevtimer
2.g.: 45 elevtimer
3.g.: 55 elevtimer

Udover elevtimerne er der i 2.g. en årsprøve på 6 timer og i 3.g. en terminsprøve ligeledes på 6 timer.

Når du skriver en rapport i samfundsfag, vil du møde en række forskellige genrer – i samfundsfag kaldet spørgeord.
Nogle af disse spørgeord vil være knyttet til rapportens fællesdel (De små spørgeord). Andre (De store spørgeord) er knyttet til rapportens delopgaver, hvoraf du til den skriftlige eksamen skal vælge én.
Nedenfor kan du se en beskrivelse af disse spørgeord med råd og vink til besvarelsen samt længere nede konkrete eksempler på besvarelser - inkl. beregninger samt retteark.

Eksempler på besvarelser af alle spørgeord - inkl. retteark

Små spørgeord (Fællesdel)

 Opstil en model
 Anvend en model
 Argumentér for/imod
 Beregn (Hvad kan udledes...) - Eksempel med både figur (R2) og tabel (Chi2)
 Opstil hypoteser

Store spørgeord (Delopgaver)

 Sammenligning
 Undersøgelse
 Diskussion
 Skriv et notat

Nedenfor er uploaded et samlet kompendium, hvor alle ovenstående eksempler er samlet i én fil.

 Samlet kompendium med eksempler, beregninger samt retteark

Om samfundsfag og matematik

I forbindelse med nogle af genrerne - typisk Beregn/udled og undersøgelsesopgaven - er det et krav, at der indgår beregninger samt ofte en stillingtagen til en p-værdi (Chi-2-test) eller en R2-værdi (Lineær regression).

Nedenfor er uploaded et par konkrete eksempler på anvendelse af og formulering på baggrund af p-værdi samt R2. Flere gode råd kan findes i ovenstående fil med eksemplet til spørgeordet "Beregn (hvad kan udledes...)".
Desuden ligger en fil med råd og vink specifikt til inddragelse af p-værdi i sin opgave.

Endeligt kan du også finde "Den samfundsfaglige Regnemaskine", der er en hjælp til alle relevante beregninger - herunder eks. indekstal, andele, procentvis vækst osv.
Alle relevante formler er på forhånd lagt ind i programmet - så det er bare at taste de relevante tal ind.

 Gode råd til inddragelsen af p-værdi og R2
 Chi2-test i samfundsfag - inddragelse af p-værdi
 Den Samfundsfaglige Regnemaskine

Mundtlig eksamen

Herunder finder du eksempler på eksamensbilagssæt. For A-niveau er det et for temaet "International Politik" samt et for temaet "Politik og demokrati".
For B-niveau er det et eksempel med temaet "Økonomi, velfærd og fordeling".

Desuden kan du se en video-introduktion til mundtlig eksamen på hhv. A- og B-niveau, som kolleger på Roskilde Gymnasium har udarbejdet.

 Eksempel på eksamensbilagssæt - A-niveau - International Politik
 Eksempel på eksamenbilagssæt - A-niveau - Politik og demokrati
 Eksempel på eksamenbilagssæt - B-niveau - Økonomi, velfærd og fordeling
Eksamen Samfundsfag B
Eksamen Samfundsfag A

IT-værktøjer

 Samfundsfag.dk

Benyt kuponkoden 9235BNWF02NF samt dit Uni-C-log in ved oprettelse som bruger