Psykologi

Skriftlighed i psykologiPsykologi er først og fremmest et mundtligt fag. Men når du har psykologi på B-niveau vil du møde skriftlighed til eksamen i form af en synopsis udarbejdet om et konkret emne. Nedenfor finder du en vejledning og skabelon til synopsisskrivning i psykologi.

Derudover kan du vælge at skrive SRP i psykologi. Se bilag.

 SRP i psykologi

Mundtlighed i psykologi

Psykologi er et mundtligt fag, og derfor er det vigtigt, at du i takt med progressionen i undervisningen får udviklet et detaljeret “psykologisk sprog”, der gør det naturligt for dig at anvende de faglige begreber og dermed formidle psykologisk viden på en klar og præcis måde.

Eksamen på C-niveau

Eksamen på C-niveau er en mundtlig eksamen, hvor du får 48 minutters forberedelse. Selve eksaminationen varer 24 minutter (inklusiv votering).

 Eksempel på eksamensspørgsmål på C-niveau

Eksamen på B-niveau

Eksamen på B-niveau er en mundtlig eksamen på baggrund af en udarbejdet synopsis. Du får 24 timer til at forberede din fremlæggelse og synopsis, og selve eksaminationen varer 30 minutter (inklusiv votering).

 Eksempel på eksamensspørgsmål
 Synopsis-skabelon

Se bedømmelseskriterier for den mundtlige eksamen her:

 Bedømmelseskriterier

Metode i psykologi

Psykologifaget anvender metoder indenfor alle tre videnskabsområder; det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanistiske.

 Psykologiens metoder