Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et humanistisk fag på C-niveau, hvor vi beskæftiger os med litteratur, historie, kunst mm. fra antikken og op til i dag. Oldtidskundskab er et mundtligt fag, der kan afsluttes med en mundtlig eksamen.
Herunder kan du finde hjælp og vejledning til, hvordan du går til eksamen i faget, hvad bedømmelseskriterierne er samt forskellige links, der kan bruges i undervisningen eller til eksamenslæsningen.

Skriftlighed i oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et humanistisk fag på C-niveau, der er obligatorisk for alle elever i gymnasiet. På Helsingør Gymnasium ligger oldtidskundskab i 3.g. Faget er mundtligt og den eneste skriftlige dimension forekommer i forbindelse med synopsis i AT.

Klik på nedenstående fil for at blive klogere på, hvordan Old kan bruges i AT.

 Oldtidskundskab i AT

Eksamen

Til eksamen i oldtidskundskab trækker du
ENTEN
A)  En kendt antik kernetekst på højst 1½ normalside gennemgået i timen samt en ukendt, efterantik perspektivtekst
ELLER
B)   En kendt antik kernetekst på højst 1½ normalside gennemgået i timen samt en kendt/ukendt antik skulptur/monument og 1-3 ukendte, efterantikke billeder

Forberedelse: ca. 60 min med alle hjælpemidler undtagen kommunikation med omverdenen.
Eksamination: ca. 30 min (inkl. trækning af spørgsmål og bedømmelse)

Bedømmelseskriterier

(Uddrag fra Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015)

Ved karaktergivningen bedømmes eksaminandens evne til
at disponere sin præstation fornuftigt
at analysere tekststykket i væsentlige enkeltheder
at samle tekstens enkelte udsagn til en sammenhængende forståelse af tekststykket
at gøre rede for tekststykkets sammenhæng med værk, genre og forfatterskab og perspektivere til andre dele af det behandlede stof og derved vise overblik
at sætte teksten ind i et virkningshistorisk perspektiv og/eller at vise, hvorledes teksten kan nuancere, perspektivere og uddybe en moderne problemstilling
at udnytte perspektivteksten til at sætte den antikke eksamenstekst eller temaer fra undervisningen i et kulturhistorisk perspektiv
at beskrive monumentet og udnytte beskrivelsen i en datering og en fortolkning af monumentet
at udnytte perspektiverende monumenter til at vise, hvorledes det antikke formsprog udnyttes i senere perioders kunst og arkitektur.

I forbindelse med karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen. Karakteren udtrykker graden af opfyldelse af de faglige mål. Karaktererne 12, 7 og 02 beskrives nedenfor fyldigere udfoldet for oldtidskundskab således:

12 - Fremragende

Eksaminanden analyserer og fortolker den antikke eksamenstekst og evt. det antikke monument i den historiske/kulturhistoriske kontekst med inddragelse af alle væsentlige aspekter. Eksaminanden viser i forbindelse med perspektivmaterialet stort overblik over græsk/romersk kultur og dens betydning i senere europæisk kultur. Præstationen er meget selvstændig og sikker.

7 - godt

Eksaminanden analyserer og fortolker den antikke eksamenstekst og evt. det antikke monument i den historiske/kulturhistoriske kontekst med inddragelse af flere, men ikke alle væsentlige aspekter. Eksaminanden viser i forbindelse med perspektivmaterialet godt kendskab til græsk/romersk kultur og dens betydning i senere europæisk kultur. Præstationen er overvejende sikker.

02 - Tilstrækkeligt

Eksaminanden analyserer og fortolker den antikke eksamenstekst og evt. det antikke monument i den historiske/kulturhistoriske kontekst med inddragelse af enkelte væsentlige aspekter. Eksaminanden viser i forbindelse med perspektivmaterialet kendskab på et elementært niveau til græsk/- romersk kultur og dens betydning i senere europæisk kultur. Præstationen er usikker.