Naturgeografi

På denne side kan du finde information og vejledninger om naturgeografi på C- og B- niveau indenfor:


  • Mundtlighed (om mundtlig eksamen og bedømmelseskriterier)
  • Skriftelighed (skriftlige genre og typeord)
  • Metode (anvendelse af geofaglige metoder til at opnå fagets faglige mål)
  • SRP i naturgeografi
  • IT værkøjer til anvendelse i undervisningen
  • Videovejledning om Google Earth og LeoWorks

Mundtlighed i ng

Her under kan du finde dokumenter, der gennemgår eksamen på hhv. C-niveau og B-niveau. I begge dokumenter ligger der også eksempler på, hvordan eksamensopgaver for hhv. C- og B-niveau er udformet.

 Eksamen på B-niveau
 Eksamen på C-niveau

Skriftlighed i naturgeografi

I dokumentet ”Skriftlighed i Ng” kan du se hvordan hhv. en journal, en rapport og case-opgave udarbejdes.

I dokumentet ”Skrivehandlinger Typeord Ng” får du en kort forklaring på hvad der forventes at du gør ved forskellige typeord (eksempelvis: analysér, bestem, forklar, inddrag osv.)

 Skriftlighed i Ng
 Skrivehandlinger Typeord Ng

IT-værktøjer

Google Earth: Siden har rigtig mange funktioner: Den giver et rigtig godt overblik over Jorden. Der kan bl.a. måles afstande på Jordkloden og man kan få programmet til at tegne profiler på tværs af bjergkæder, havbunden mv.

 Google Earth

Google Maps: Gode digitale kort, hvis man ikke lige har et atlas ved hånden. Her kan man også lægge gps-koordinater fra feltarbejde ind, så de vises på et kort.

 Google Maps

Miljøportalen Arealinfo: Her findes mange informationer de danske arealer. Der er bl.a. digitale højdemodeller, info om fredet areler, info om grundvandet osv.

 Miljøportalen Arealinfo

LEOWorks – Learning with Earth Observation: Bruges til at arbejde med satellitbilleder.

 LEOWorks – Learning with Earth Observation

Videovejledninger

På de tre nedenstående links finder du vejledningsvideoer i brugen af Google Earth

 Introduktion til brugerfladen

 Tværprofiler på land og i havet

 Opmåling af arealer i Google Earth

På nedenstående link kan du finde videoer, der viser hvordan man bruger programmet LeoWorks

 http://satellitbilleder.wikispaces.com/Programmet+Leoworks