Latin

I latin beskæftiger vi os med det latinske sprogs og kulturs påvirkning på og betydning for den europæiske kultur. Vi fokuserer på perioden fra 100 f.Kr. til 100 e.Kr. og med udgangspunkt i litteraturen betragter vi også den materielle kultur. Faget har mange lighedspunkter med klassisk græsk, og du kan med fordel orientere dig på denne side også.

Skriftlighed i latin

I dokumentet herunder kan du få gode råd til skriftlighed i latin samt læse mere om inddragelse af latin i såvel SRP som AT.

 Skriftlighed i latin

Eksamen

Eksamensopgaven i latin består af et enkelt tekststykke på højst ½normalside, udtaget af en af de statarisk læste tekster, der er behandlet i undervisningen. Eksaminandernes viden om romersk kultur og om den antikke kulturs betydning i senere europæisk kultur bygger på dokumentarisk grundlag, dvs. det er defineret af de læste tekster, herunder tekster læst kursorisk og i oversættelse, af de perspektiverende tekster og af det arkæologiske materiale, der er behandlet i undervisningen. Dette materiale kan inddrages i eksaminationen.

Bedømmelseskriterier

(Uddrag fra Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015)

Overordnet gælder det, at der skal anlægges en helhedsvurdering, hvor alle discipliner undtagen oplæsningen indgår i bedømmelsen. Da indholdsforståelsen forudsætter, at teksten kan læses, er eksamen i latin en sproglig prøve, og ingen eksamenspræstation kan bedømmes som tilstrækkelig, hvis det sproglige (oversættelse og sproglig analyse) er klart uacceptabelt. En præstation kan omvendt heller ikke bedømmes som fremragende, hvis der er alvorlige mangler i en af disciplinerne. I forbindelse med karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen.
Karaktererne 12, 7 og 02 beskrives nedenfor fyldigere udfoldet for latin på A-niveau således:

12 - Fremragende

Eksaminanden oversætter meget selvstændigt og sikkert og anvender meget sikker faglig viden om latin og romersk kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden stort fagligt overblik over den romerske kultur og dens betydning.

7 - godt

Eksaminanden oversætter overvejende sikkert og anvender overvejende sikker faglig viden om latin og romersk kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden godt fagligt kendskab til romersk kultur og dens betydning.

02 - Tilstrækkeligt

Eksaminanden oversætter usikkert og anvender i mindre grad faglig viden om latin og romersk kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden mangelfuldt kendskab til romersk kultur og dens betydning.