Kemi

I kemifaget skal du beskæftige dig med beskrivelsen og forståelsen af stoffers og materialers kemiske strukturer og egenskaber. Du skal lære hvordan stoffer og materialer kan fremstilles og omdannes. Det faglige indhold er tæt knyttet til forståelse af kemien i hverdagen.
På C, B og A niveau i kemi laves rapporter og journaler over eksperimenter som du har udført. Se vejledningen her.

 Rapport- og journalvejledning for naturvidenskab (C, B og A niveau)

Skriftlighed i kemi

På A niveau i kemi er der skriftlig eksamen. Neden for finder du forskellige brugbar links til skriftlig kemi på A-niveau samt en vejledning til SPR i Fysik/kemi.

 Gode råd til skriftlig eksamen i kemi
 Typeord i kemi
 2 opgaver fra studentereksamen 2008
 Løsning af 2 opgaver til 4
 Løsning af 2 opgaver til 12

IT-værktøjer

LoggerPro: Bruges på både C, B og A niveau. Bruges til eksperimentel dataopsamling. Det kunne være pH, temperatur, spektrofotometriske og chromatografiske målinger. LoggerPro ligger på Google Drev - se link.
Windows: Download filen "LoggerPro.zip", og pak den ud (unzip). Start filen "setup.exe".
MAC: Download filen "Install Logger Pro 3.pkg". Kør den.

 LoggerPro

Marvin Sketch: Bruges på A niveau, men kan også bruges på B niveau. Bruges primært til at tegne kemiske strukturer, men kan også udregne molekylvægt osv. Login udleveres af læreren, når programmet tages i brug.

 Marvin Sketch

PDF xchange editor bruger de fleste lærere til at rette i. Hvis du, som elev, ikke har programmet, så risikerer du, at lærerens rettelser ikke vises korrekt (specielt vigtigt for MAC brugere).

 PDF xchange editor

 Særlige forhold ved SRP i fysik og kemi