Innovation

Her kan du læse om


  • metode i faget innovation i relation til AT
  • råd og tips i forhold til eksamen
  • hovedpunkter i fagets læreplan

Metode i faget innovation i relation til AT

Vi har på HG udarbejdet et dokument om innovation og faget AT. Det kan du læse i denne pdf.

 AT i faget innovation - metodeovervejelser

Det er klogt at sætte sig grundigt ind i dokumentet, inden du skriver din AT-synopsis. Det er også en god ide at tage det frem, lige inden du skal til eksamen i faget.

Råd og tips i forhold til eksamen

Der er nogle ting, der er vigtige at tage højde for i din forberedelse inden mundtlig eksamen i innovation. Det kan du læse mere om i denne fil.

 Om eksamen i innovation 2016

Hovedpunkter i fagets læreplan

Eleverne skal kunne:
– redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf
– redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer
– redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofitorganisationers etablering og overlevelse
– anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed
– redegøre for diffusion af innovationer
– anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed.

Kernestoffet er:
– innovation i samfundet
– grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer
– entreprenørskab og forretningsmodeller
– forretningsplan
– diffusion
– team og teamroller.

IT værktøj

 xmind.net