Velkommen til HG-Paletten

Her kan du finde hjælp og information om fag, opgaver, eksamen og meget mere.

her står der noget om

FAG

På fagenes sider lærer du at arbejde med de opgavetyper og måder at skrive på (skrivehandlinger), der indgår i de forskellige fag. Faglige opgaver stiller faglige krav, og fagene er forskellige i indhold, metode og sprog.
På de enkelte sider kan du fx lære at skrive undersøgende i samfundsfag, at lave en matematikopgave, en kemijournal eller lære forskellene mellem et essay i dansk og i engelsk.

her står der noget om

Studieteknik

Her kan du få fif til at lære at lave gode noter.
Du kan også finde informationer om forskellige læsestrategier, fx hvordan man nærlæser en tekst, kun danner sig et overblik over teksten eller skimmer den.

her står der noget om

Eksamen

Her på siden kan du finde informationer om eksaminer og årsprøver, mundtlige såvel som skriftlige.
Årets eksamensinformation forklarer, hvad du især skal være opmærksom på.

Siden opdateres typisk hvert år i foråret, når skolens eksamensplan offentliggøres.

her står der noget om

Større opgaver

Her introduceres du til de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet: Dansk/historie opgaven (DHO), studieretningsopgaven (SRO) og Studieretningsprojektet (SRP).

Du kan finde vejledningerne til de tre opgaver her på siden.

1g 2g 3g
DHO SRP
SRO

her står der noget om

AT - Almen Studieforberedelse

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af de tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
I almen studieforberedelse arbejdes der med teorier og metoder fra alle områder.

I almen studieforberedelse arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål.