Græsk

Klassisk græsk er et humanistisk fag på A-niveau, hvor vi beskæftiger os med sprog, litteratur, historie og kunst fra antikken og op til i dag. De skriftlige opgaver indeholder derfor de samme dele, og metoderne er forskellige i hver del. I vejledningen nedenunder kan du læse nærmere om de specifikke dele og få vejledning til, hvordan du skal gå frem.

Skriftlighed i græsk

Her kan du læse lidt om den skriftlige dimension i græsk.

 Skriftlighed i græsk

Eksamen

Til den mundtlige eksamen i græsk trækker du ca. ½ ns. original græsk tekst, som er gennemgået i undervisningen, samt en ukendt perspektivtekst på op til 5 normalsider. Perspektivteksten udvælges således, at den tydeligt enten taler sammen med den græske eksamenstekst eller tydeligt repræsenterer temaer, som har været behandlet i undervisningen. Eksaminandernes viden om græsk kultur og om den antikke kulturs betydning i senere europæisk kultur bygger på dokumentarisk grundlag, dvs. den er defineret af de læste tekster, herunder tekster læst kursorisk og i oversættelse, af perspektiverende tekster og af det arkæologiske materiale, der er behandlet i undervisningen. Dette materiale kan inddrages i eksaminationen.

Bedømmelseskriterier

(Uddrag fra Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015)

Hovedvægten lægges på det græske tekststykke, både ved eksamination og karaktergivning.
Overordnet gælder det, at der skal anlægges en helhedsvurdering, hvor alle discipliner undtagen oplæsningen indgår i bedømmelsen. Da indholdsforståelsen forudsætter, at teksten kan læses, er eksamen i græsk en sproglig prøve, og ingen eksamenspræstation kan bedømmes som tilstrækkelig, hvis det sproglige (oversættelse og sproglig analyse) er klart uacceptabelt. En præstation kan omvendt heller ikke bedømmes som fremragende, hvis der er alvorlige mangler i en af disciplinerne.
Karaktererne 12, 7 og 02 beskrives nedenfor fyldigere udfoldet for græsk på A-niveau således:

12 - fremragende

Eksaminanden oversætter meget selvstændigt og sikkert og anvender meget sikker faglig viden om græsk sprog og kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden stort fagligt overblik over den græske kultur og dens betydning.

7 - godt

Eksaminanden oversætter overvejende sikkert og anvender overvejende sikker faglig viden om græsk sprog og kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden godt fagligt kendskab til græsk kultur og dens betydning.

02 - Tilstrækkeligt

Eksaminanden oversætter usikkert og anvender i mindre grad faglig viden om græsk sprog og kultur i den sproglige og indholdsmæssige behandling af teksten. I perspektiveringen viser eksaminanden mangelfuldt kendskab til græsk kultur og dens betydning.