Fysik

Skriftlighed i fysik

Fysik drejer sig om at forstå natur og teknik. I fysik beskæftiger man sig med at forstå og beskrive naturens mindste dele, som partikler og atomer, og videre til de allerstørste ting i Universet, som stjerner og galakser. Men fysik drejer sig også om, hvordan man gennem en forståelse af naturen kan beherske den, i form af alle de tekniske frembringelser menneskeheden har skabt.
Fysik drejer sig om den grundlæggende forståelse af naturen, og som sådan er fysikken et grundlag for andre naturvidenskabelige fag som kemi, biologi, naturgeografi.
Væsentlige fænomener og begreber i fysik er Universet og dets udvikling i fortid og fremtid, Jorden og dens placering i Universet, energiformer og energiomsætninger, elektricitet og magnetisme, bølger og stråling, atomer og elementarpartikler, kræfter og bevægelse.
Den fysiske forståelse i forbindelse med teknik er en forudsætning for kvalificeret diskussion og stillingtagen til teknologien i vores samfund. Men helt simpelt skal der i et højteknologisk samfund også være en stor del af befolkningen, der har så stor viden om teknik, at de kan frembringe og håndtere teknikken.
Fysik er baseret på iagttagelser af naturen, men i langt de fleste tilfælde er iagttagelserne forbundet med eksperimenter, hvor fysikeren har konstrueret en opstilling og ved hjælp af tekniske hjælpemidler laver målinger på, hvordan naturen opfører sig. I fysikken stræber man efter konkret og sikker viden om naturen, og arbejder hele tiden på, at det er baseret på et sikkert grundlag. Når man får en ide om hvordan naturen vil opføre sig i en given situation, vil man altid forsøge at gøre ideen til viden ved at bekræfte den via eksperimenter. Eller forkaste den.

Nedenfor kan du finde information om opgaveskrivning i fysik samt om SRP i fysik/Kemi.

 Løsninger af fysikopgaver
 Rapport- og journalvejledning for naturvidenskab
 Særlige forhold ved SRP i fysik og kemi