Filosofi

Intro til faget

Her på siden kan du læse om den mundtlige eksamen i filosofi og om fagets metode.

Mundtlig eksamen

I filosofi afholdes der en mundtlig prøve, hvor du trækker en til tre tekster af en samlet længde på højst fire normalsider. Minimum to normalsider skal være kendte filosofiske tekster, men der må bruges ukendte tekster til perspektivering.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der er ca. 48 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen foregår som en samtale mellem eksaminator og elev. I bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor stort omfang du lever op til de faglige mål for undervisningen i filosofi. Der lægges desuden vægt på din evne til at fremlægge en filosofisk problemstilling på en klar og overskuelig måde samt til at disponere og strukturere eksaminationstiden.

Skriftlighed

Der ingen skriftlighed i filosofi, men med den nye reform bliver det muligt at inddrage fag på c-niveau – herunder filosofi – i SRPen. Der skal nok stå lidt om det, når det bliver aktuelt.

Metode

Overordnet hører filosofi til de humanistiske videnskaber, fordi faget handler om mennesket og dets forhold til omverdenen. Metoden i filosofi kan opdeles i tre: Begrebsanalyse, argumentationsanalyse og såkaldt ”eftertænksom spørgen”. Det sidste – eftertænksom spørgen – er det vigtigste, og det betyder, at filosofi i høj grad handler om at stille spørgsmål til og reflektere over grundlæggende ting i tilværelsen: hvad er et menneske, hvad er viden, hvad er godt og ondt, hvad er meningen med livet? Når du har filosofi, lærer du at reflektere på en filosofisk måde, det vil sige ved at benytte dig af filosofiske begreber. Når man gør det – reflekterer filosofisk – så kommer man uundgåeligt i kontakt med andre fag, og du vil opleve, at den filosofiske metode er relevant for både de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag på gymnasiet. Det ultimative formål er, at du gennem beherskelse af de filosofiske metoder skal udvikle din evne til selvstændig kritisk argumentation som et tænkende, oplyst og myndigt menneske.