Dansk

Dansk i gymnasiet

Her kan du læse om skriftlighed i dansk, om større skriftlige opgaver, hvor dansk indgår, om mundtlig eksamen, og finde gode råd og vink til dit danskfaglige arbejde.
Under punktet “skriftlighed i dansk” finder du bl.a. stilladser, der kan fungere som hjælp og vejledning til de tre forskellige opgavetyper: litterær artikel, kronik og essay, information om skriftlig eksamen og et eksempel på et eksamenssæt.
Under punktet “større skriftlige opgaver i dansk” finder du informationer om DHO og SRP med dansk.
Under punktet “mundtlig eksamen” kan du læse om, hvordan denne eksamen typisk foregår, og finde eksempler på eksamensspørgsmål.
Under punkterne “grundbøger i dansk” og “IT-værktøjer” finder du information om de grundbøger, vi bruger i faget, samt nyttige links.

1. Skriftlighed i dansk

a. De tre opgavetyper i dansk

Til den afsluttende eksamen i skriftlig dansk kan du vælge mellem tre forskellige opgavetyper: litterær artikel, kronik og essay. I 1g lærer du at skrive litterær artikel og kronik. I 2g lærer du at skrive essay. I løbet af 2g og 3g trænes de tre genrer. Faget har 30 elevtimer pr. år inklusiv årsprøve/terminsprøve på 5 elevtimer.
Gennem den daglige undervisning får du viden, metoder og stof, der kan bruges, når du skal skrive din stil. Nedenfor kan du ved hjælp af stilladser få svar på og hjælp til, hvordan man skriver i de tre genrer, og desuden se et eksempel på et eksamenssæt til skriftlig eksamen i dansk.

 Stillads til kronik
 Stillads til essay
 Stillads til den litterære artikel

b. Korrekturlæsning

Når du har skrevet din stil, er det vigtigt, at du retter den grundigt igennem for sproglige fejl

c. Sådan foregår skriftlig eksamen

De fleste skal op til skriftlig eksamen i dansk. Til eksamen får du udleveret et eksamenssæt med fem forskellige opgaveformuleringer. Du kan vælge opgaver inden for de tre genrer, du har stiftet bekendtskab med i dansk: litterær artikel, kronik og essay. Du skal vælge én af opgaverne, som du har fem timer til at besvare. Du må bruge alle hjælpemidler bortset fra elektronisk kontakt med omverdenen.

 Eksempel på eksamenssæt

2. Mundtlig eksamen

a. Sådan foregår mundtlig eksamen

Selve eksaminationen varer ½ time (inkl. votering), og der er 1 times forberedelse. Du trækker et spørgsmål inden for ét af danskfagets tre stofområder: det litterære, det sproglige eller det mediemæssige. I forberedelsen må du bruge alle hjælpemidler bortset fra elektronisk kontakt med omverdenen.

 Eksempel på eksamensspørgsmål

3. Større skriftlige opgaver i dansk

a. DHO

Den første større skriftlige opgave, du møder i din gymnasietid, er “DHO’en” (dansk-historie-opgaven). Du kan enten skrive i dansk eller i historie eller vælge at kombinere de to fag. Opgaven skal fylde 7-10 normalsider. I DHO’en lærer du bl.a., hvordan du skriver en akademisk opgave, og du fordyber dig i et emne inden for faget (fagene). Her finder du et stillads, som kan hjælpe dig med at opbygge din opgave korrekt. Derudover får du udleveret bogen Guide til store skriftlige opgaver, som du skal bruge til alle tre større skriftlige opgaver i gymnasiet (DHO, SRO og SRP).

 Stillads til DHO

b. SRP med dansk

EMNE- OG TEKSTVALG
Danskfaget kan medvirke i alle former for studieretningsprojekter, hvor der indgår et tekstarbejde, der bringer fagets faglige mål i spil. Opgaven skal fylde 15-20 normalsider. Dansk kan indgå på en af to måder:
1. Emnet er danskfagligt. Dette ses ofte i samspillet med fag, som danskfaget har kernestof til fælles med.
Eksempler på danskfagligt kernestof, som kommer i spil i disse projekter:
• Litteraturhistorie
• Forfatterskaber
• Nyhedsformidling og nyhedskriterier
• Talegenrer
• Dokumentarudsendelser

2. Måden der arbejdes med emnet på er danskfaglig. Her er formidlingen af stoffet fokus for analysen. Her arbejder du med et emne (som kan ligge langt fra et danskfagligt emne) i dit andet SRP-fag, og formidler derefter dit resultat, fx i en populærvidenskabelig artikel. Sidste del af formidlingsopgaven består i en faglig refleksion over hvilke valg du har truffet om formidlingen (en meta-del).
Som formuleringen faglig formidling antyder, er der fokus på, hvordan en faglig problemstilling kan formidles til en defineret målgruppe. Danskfaget bidrager således med viden om faglig formidling som genre.
I denne type srp-opgaver bidrager danskfaget ofte med:
• Kommunikationsanalyse
• Retorisk analyse
• Argumentationsanalyse
• Stilistisk analyse
• Medieanalyse (bredt forstået)

Tekstbegrebet er udvidet, hvilket vil sige, at der kan være tale om trykte såvel som elektroniske tekster, visuelle såvel som auditive.

 Inspiration til opgaveformuleringer med dansk

 Eksempler på opgaveformuleringer “SRP med dansk”

4. Grundbøger i dansk

I dansk har du som elev på HG adgang til to grundbøger (ibøger), som følger dig gennem alle tre år. Begge bøger får du elektronisk via “MinKonto” på Systime:

a. Håndbog til dansk (via Systime)

I denne bog finder du oversigter over analysevejledninger og danskfaglige begreber. Bogen bliver især brugt i grundforløbet i 1g, og herefter kan du bruge den som opslagsbog.

b. Litteraturens veje (via Systime)

I denne bog finder du beskrivelser af de litterære perioder og litterære tendenser gennem tiden. Derudover finder du et leksikon, hvor du kan slå begreber op.

5. IT-værktøjer

Her kan du få et overblik over hvilke websites, der er gode at bruge i dansk.

På Forfatterweb og på Litteratursiden kan du finde nyttig information om forfattere og deres værker samt litterære perioder og litterære temaer

 www.forfatterweb.dk

 www.litteratursiden.dk

På Sproget.dk kan du finde svar på spørgsmål om grammatik og stavning. Det er en rigtig god side at bruge, når du læser korrektur på dine skriftlige afleveringer.

 www.sproget.dk

På Infomedia har du adgang til artikler fra de fleste danske aviser og magasiner.

 Infomedia (via lectioforsiden - brug Uni-login)