Bioteknologi

Skriftlighed i bioteknologi

Det skriftlige arbejde i bioteknologi består af journaler og rapporter samt træning af eksamensopgaver. Det vigtigste, når du laver skriftligt arbejde i bioteknologi, er en præcis beskrivelse og analyse af en bioteknologisk problemstilling. Dette forudsætter korrekt disposition for rapporter, anvendelse af fagudtryk, evne til at fremhæve de væsentlige punkter og evne til god skriftlig formidling, herunder sproglig korrekthed og korrekt brug af formler og enheder.

Her på siden kan du finde information, råd og vejledning om:
* Hvordan du skriver en rapport
* 7 gode råd om løsning af opgaver
* Typeord i biotek – forklaring af hvad der menes med forskellige opgaveformuleringer
* Et eksempel på to eksamensopgaver
* To elevbesvarelser af disse eksamensopgaver – en til karakteren 4 og en til karakteren 12

 Rapportvejledning for naturvidenskab
 7 gode råd til opgaveskrivning i Biotek
 Typeord i Biotek
 2 opgaver i biotek
 Opgavebesvarelse til 12
 Opgavebesvarelse til 4

IT-værktøjer

LoggerPro: Bruges på både C, B og A niveau. Bruges til eksperimentel dataopsamling. Det kunne være pH, temperatur, spektrofotometriske og chromatografiske målinger. LoggerPro ligger på Google Drev - se link.
Windows: Download filen "LoggerPro.zip", og pak den ud (unzip). Start filen "setup.exe".
MAC: Download filen "Install Logger Pro 3.pkg". Kør den.

 LoggerPro

Marvin Sketch: Bruges på A niveau, men kan også bruges på B niveau. Bruges primært til at tegne kemiske strukturer, men kan også udregne molekylvægt osv. Login udleveres af læreren, når programmet tages i brug.

 Marvin Sketch

PDF xchange editor: Dette program bruger de fleste lærere til at rette i. Hvis du, som elev, ikke har programmet, så risikerer du, at lærerens rettelser ikke vises korrekt (specielt vigtigt for MAC brugere).

 PDF xchange editor