AT 5

AT5: Eksamensressourcerum + mundtlig årsprøve

AT5 er placeret i 2g i slutningen af 4. semester.

2-3 lærere deltager i hver klasses forløb med det antal fag de hver især repræsenterer.

Forløbet afsluttes med en mundtlig årsprøve i AT i eksamensperioden - en generalprøve på studentereksamen i AT i 3g.

Fokus

- Fuldt AT-forløb med ressourcerum
- At søge og udvælge relevant materiale fra ressourcerummet
- At udarbejde en fyldestgørende synopsis
- At udarbejde et talepapir til den mundtlige fremlæggelse

Arbejdsformer

- Generalprøve på eksamen
- Aktiv opsøgning af vejledning samt formaliseret vejledning i AT ugen
- Gruppe/individuel udarbejdelse af synopsis

Produkt

- Individuel eller gruppesynopsis samt individuel mudntlig årsprøve
- Talepapir/disposition (skal afleveres ved fremlæggelsen)
- Studierapporten skal udfyldes