AT 4

AT4 og studietur

AT4 er placeret i 2g i 4. semester.

Deltagende fag: ét studieretningsfag samt et frit valg.

AT4 er et længere forløb end de andre AT-forløb på grund af studieturen.

Forløbet består af fem rejsedage samt en skrivedag og en fremlæggelsesdag efter hjemkomst.

Fokus

- Fastsættelse af overordnet tema for studieturen og AT-forløbet
- Refleksion over oplevelser, omverden og emne
- Eksempler på hvordan teori kan spille sammen med praksis

Arbejdsformer

- "Feltarbejde", indsamling af empiri
- Relavante projekter i grupper
- Udarbejdelse af logbog/videodagbog under rejsen til brug for den mundtligte fremlæggelse

Produkt

- Udarbejdelse af talepapir/disposition for fremlæggelsen
- Mundtlig fremlæggelse
- Studierapporten udfyldes