AT 3

AT3: fagene i AT3 er forskellige fra klasse til klasse

AT3 er placeret i 3. semester i 2g.

Fokus

- Udarbejdelse af metodeafsnit
- Kendskab til fagenes terminologi
- Udvælge, argumentere og dokumentere metodisk bevidst i fagene og kunne redegøre for forskelle
- Metode og de taksonomiske niveauer
- Hvordan man modtager vejledning: "Indgå i en skriveproces og modtage og aktivt opsøge vejledning"
- At arbejde med noter og henvisninger i synopsen

Arbejdsformer

- Udarbejdelse af problemformulering, metodeafsnit, arbejdsspørgsmål hertil samt konklusion
- Udarbejdelse af individuel eller gruppesynopsis
- vejledning i skriveprocessen med særligt fokus på en sammenhængende argumentation
- Udarbejdelse af en fuldstændig litteraturliste
- Eleverne kan i dette forløb tilbydes en sparringspartner/gruppe som giver feedback halvvejs i forløbet

Produkt

- Synopsis, individuelt eller i grupper
- Mundtlig fremlæggelse, enkeltvis eller i grupper på baggrund af synopsis
- Studierapporten udfyldes