AT 2

Fag: dansk og historie

AT2 kobles til kronologi-forløbet.

AT2 er placeret i 1g i 2. semester.

Struktur: fire sammenhængende dage + én dag i den efterfølgende uge til fremlæggelser af synopsis.

Fokus

- Gennemgang af synopsisformen
- Disponering af arbejdet
- Informations- og materialesøgning
- Skriveproces (stilladsering af synopsis)
- Kildekritik og dokumentation
- Inddragelse af primært, sekundært stof, teori og empiri
- At anvende faglig terminologi
- Refleksion over samspillet mellem to humanistiske fag

Arbejdsformer

- Gruppearbejde med løbende feed forward
- Lærerne laver et basis-ressourcerum og eleverne tilføjer og opsøger øvrigt materiale
- Gennemgang af (synopsisvejledning - MORTEN, HER SKAL SYNOPSISSKABELONEN FRA HJEMMESIDEN PLACERES) fag
- Problemformulering og underspørgsmål med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer
- At udarbejde en enkel litteraturliste

Produkt

- Synopsis i grupper
- Fælles klassediskussion opsamler og evaluerer forløbet og synopserne
- Studierapporten udfyldes med støtte fra læreren