AT 1

Fokus

- Præsentation af hovedområderne.
- Fagenes metoder, hvad er viden i de enkelte fag og hvad er den fællesfaglige viden?
- Faglighed gennem dokumentation og logisk argumentation.
- Mundtlig fremlæggelse.
- Træning i brug af og opsøgning af vejledning.

Arbejdsformer

- Lærerne laver ressourcerum og en fælles problemformulering for forløbet.
- Klasseundervisning og gruppearbejde.
- Vejledning og opstilling af delmål for gruppens arbejde.
- Gruppearbejde med mundtlig fremlæggelse.

Produkt

- Mundtlig fremlæggelse + aflevering af oplæg til mundtlig fremlæggelse (powerpoint, prezi, talepapir e. lign.).
- Studierapport udfyldes med støtte af læreren.
- Fokus på at kunne beskrive hvilke metoder, der er blevet brugt.

Fag i AT1: sanfundsfag, engelsk og fysik

AT1 er placeret i 1g i grundforløbet (1. semester).

I skoleåret 2016/17 er AT1 placeret i uge 46 og 47.

Uge 46: 1t, 1v, 1x og 1z
Uge 47: 1a, 1b, 1c, 1e, 1u, 1w, 1y